logo schumachertechniek
TELEFOON

0162-853215

EMAIL

info@schumachertechniek.nl

NEN 1010 Inspectie

NEN 1010

Een nieuwe elektrische installatie of een bestaande, die is gewijzigd of is uitgebreid, dient voor gebruik NEN 1010 te worden geïnspecteerd. Schumacher Techniek Inspectie & Beheer is een onafhankelijk inspectiebedrijf en kan deze inspectie voor u uitvoeren.

Info

NEN 1010 omvat afspraken en richtlijnen waarin de minimumveiligheidseisen voor de laagspanningsinstallatie staan omschreven. Deze norm is wettelijk verplicht en staat dusdanig vermeld in het Bouwbesluit. Elke elektrische installatie binnen uw bedrijf dient tenminste vóór ingebruikname volledig te worden geïnspecteerd conform NEN 1010, zowel visueel als door metingen en beproevingen. Bij wijzigingen of uitbreiding in een bestaande installatie is dit eveneens van toepassing op het desbetreffende installatiedeel. U ontvangt de bevindingen van de inspectie in een duidelijke en overzichtelijke rapportage.


Wilt u meer info over onze diensten? Bel dan direct naar 0162-853215 of stuur een email naar info@schumachertechniek.nl