logo schumachertechniek
TELEFOON

0162-853215

EMAIL

info@schumachertechniek.nl

Noodverlichting

Zowel eigenaren van gebouwen en werkgevers zijn verantwoordelijk voor een goede en onderhouden noodverlichtingsinstallatie. Het is van cruciaal belang, dat alle aanwezigen in geval van calamiteiten het gebouw of ruimte snel en veilig kunnen verlaten.

Dit vereist jaarlijks een periodieke inspectie van de noodverlichtingsinstallatie. Keuze voor een installatie geprojecteerd volgens de methoden Bouwbesluit of Bouwbesluit in combinatie met NEN1838, berust bij de installatieverantwoordelijke, eigenaar of veiligheidskundige. Wij adviseren bij het maken van een keuze tussen deze projecteringsmethoden.

Projecteringsmethoden

Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken (tevens verbouwingen) in Nederland, zoals woningen, kantoren, winkels, medische ruimten etc. minimaal moeten voldoen. Dit uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Het Bouwbesluit is wettelijk verplicht. Noodverlichting is hier een essentieel onderdeel van. Wij beoordelen uw installatie aan de hand van het Bouwbesluit.

NEN1838

stelt hogere en uitgebreidere eisen dan het Bouwbesluit. Uitgangspunt hierbij is dat noodverlichting moet zorgen voor het veilig verlaten van een ruimte door voldoende verlichting op vluchtroutes, vluchtrouteaanduidingen, brandbestrijdingsmiddelen en op veiligheidsapparatuur indien de netspanning uitvalt.

Onderhoud

Schumacher Techniek Inspectie & Beheer kan u adviseren over beide normeringen en hiermee tevens adviseren over het onderhoud van uw noodverlichtingsinstallatie. Het is eveneens mogelijk uw installatie te laten inspecteren en toetsen volgens de geldende beoordelingscriteria in samenhang met ISSO79 inspectie en onderhoudsmethodiek.


Wilt u meer info over onze diensten? Bel dan direct naar 0162-853215 of stuur een email naar info@schumachertechniek.nl