logo schumachertechniek
TELEFOON

0162-853215

EMAIL

info@schumachertechniek.nl

SCIOS Scope 10 (NTA 8220)

Een Scope 10 inspectie wordt mogelijk door uw verzekering geƫist. Deze dient te worden uitgevoerd door een SCIOS gecertificeerd, onafhankelijk bedrijf, zoals Schumacher Techniek Inspectie & Beheer.

Tijdens deze inspectie toetsen wij uw installatie volgens de gestelde veiligheidseisen, zowel visueel als door metingen en beproevingen, waaronder een thermografisch onderzoek. U ontvangt de bevindingen in een duidelijke en overzichtelijke rapportage.

Info

SCIOS Scope 10 is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico. Deze is gericht op de brandveiligheid van installaties en daarop aangesloten apparatuur, in relatie tot de wijze van gebruik en de omgeving.

Het verschil tussen NEN 3140 en SCIOS Scope 10

De NEN 3140 is gericht op veilig werken van voldoende opgeleide en bevoegde personen aan, met en nabij elektrische installaties en arbeidsmiddelen volgens de ARBO-wetgeving.

De SCIOS Scope 10 is gericht op het beoordelen van elektrisch materieel wat betreft de brandveiligheid in gebouwen en bedrijven, in relatie tot het gebruik ervan en de risicofactoren in de omgeving.

De SCIOS Scope 10 inspectie kan als een op zichzelf staande inspectie worden uitgevoerd, maar ook in aanvulling op een NEN 3140-inspectie. Met deze combinatie is naast de arbeidsveiligheid ook de brandveiligheid gewaarborgd.


Wilt u meer info over onze diensten? Bel dan direct naar 0162-853215 of stuur een email naar info@schumachertechniek.nl